7 تجربه واقعی از برگزاری عروسی

استفاده از تجربيات ديگران در برگزاري تشريفات عروسي به شما کمک مي کند که از اشتباهات آنها اجتناب کنيد. عروس و دامادهاي زيادي هستند که از در اختيار گذاشتن تجربيات مفيدشان دريغ نمي کنند. مااز بين تجربيات عروس و دامادهاي ديگر، 7تجربه را که به شما کمک مي کنند بيشتر از عروسي خود لذت ببريد انتخاب کرده و در اختيار شما مي گذاريم.
1 – غرق در برگزاري تشريفات عروسي خود نشويد
بسياري از عروس و دامادها و همچنين خانواده آنها، هنگام برگزاري و اجراي تشريفات عروسي آنقدر غرق در جزئيات اجراي جشن مي شوند که فراموش مي کنند اين يکي از فرصت هاي بدون بازگشت زندگي است. شما فقط يکبار عروسي مي کنيد پس سعي کنيد از آن لذت ببريد. اين جشن به مناسبت پيوند شما دونفر برگزار مي شود پس سعي کنيد تا آنجا که مي توانيد خوش بگذرانيد و اين فرصت تکرار نشدني را از دست ندهيد.
2 – ولخرجي بيجا و بدون برنامه ممنوع!
خرج کردن بي رويه پول در تشريفات عروسي يکي از آسان ترين کارهاست. شما که نمي خواهيد زندگي مشترک خود را با کوهي از بدهي شروع کنيد؟ بنابراين يک برنامه ريزي دقيق مالي براي عروسي خود داشته باشيد. تصوير دقيقي از آنچه که مي خواهيد و آنچه که نياز نداريد ترسيم کنيد و به آن پايبند باشيد. جدول ها و يادداشت هاي خود را تهيه کنيد و در اجراي آن جدي باشيد و اين ضرب المثل را فراموش نکنيد که: پول علف خرس نيست!!! براي هر هزار تومان آن زحمت کشيده ايد پس حتي در عروسي خود نيز بي رويه خرج نکنيد.
3 – به نظرات همسرتان توجه کنيد
جشن عروسي متعلق به هردوي شماست. حتي اگر حجم زيادي از برنامه ريزي ها، هزينه ها و انرژي عروسي روي دوش شما باشد. شريک زندگيتان را در کارها دخالت بدهيد و به اندازه کافي به نظرات او توجه کنيد و سعي کنيد هر دو در اين رويداد بزرگ زندگي سهيم باشيد و از آن لذت ببريد.
4 – به اندازه کافي مهمان نواز باشيد
به خاطر داشته باشيد که اقوام دور و نزديک در عروسي شما شرکت مي کنند و ممکن است برخي از آنها را تا سالها ملاقات نکنيد. آنها از راه هاي دور و نزديک براي شرکت در شادي شما آمده اند و هيچ کس نمي داند ديدار بعدي با آنها چه زماني است؟ پس سعي کنيد کسي را از خود نرنجانيد، به همه احترام بگذاريد و با همه گرم و صميمي برخورد کنيد. حتي توصيه مي شود در يک فرصت مناسب به سر ميز آنها برويد و کمي با آنها خوش و بش کنيد.
5 – کفش راحت بپوشيد
يکي از خاطرات بد که بين بيشتر عروس و دامادها مشترک است، پادرد و خستگي مفرط در کف پاست. شما بايد ساعت ها سرپا باشيد. بنابراين از همان ابتدا و درهنگام انتخاب کفش عروس و داماد دقت کنيد و سعي کنيد کفش راحت انتخاب کنيد. همچنين در مواقعي که داخل اتومبيل هستيد و يا فرصت کافي داريد، کفش ها را پا دربياوريد و از صندل هاي راحت استفاده کنيد.
6 – افراد غير ضروري را دعوت نکنيد
تعداد مهمان بيشتر به معناي هزينه بيشتر و همچنين صرف انرژي بيشتر براي برگزاري انرژي است. چه لزومي دارد کساني را که نمي شناسيد و يا فقط يکبار آنها را ملاقات کرده ايد به عروسي خود دعوت کنيد؟ اقوام دور، دوستان درجه چندم و خلاصه افرادي را که زياد با آنها سروکار نداريد از ليست مهمانان خود حذف کنيد و بيشتر از اينکه نگران حرف ديگران باشيد، نگران وقت و هزينه خودتان باشيد.
7 – براي کارها مسئول انتخاب کنيد
از بين دوستان و نزديکان خود که تمايل به کمک دارند، افراد باهوش و مسئوليت پذير را انتخاب کنيد و مسئوليت اداره و نظارت بر کارهاي جشن عروسي را به آنها واگذار کنيد. اموري از قبيل نظارت بر پذيرايي، تعامل با مسئولين تالار پذيرايي، کنترل زمان بندي کارها و ... به اين ترتيب حجم زيادي از نگراني هاي شما کاسته خواهد شد و مي توانيد با خيال راحت از جشن عروسي خود لذت ببريد.
منبع: عروس سايت
 تشريفات مجالس