نصب کاغذ دیواری راه پله

طراحي دکوراسيون داخلي- مهمترين کار اين است که بدانيد با مشکلات احتمالي و اشکالات رخ داده چگونه بايد برخورد کنيد يا با چه تکنيک هايي مي توانيد آنها را رفع کنيد. برخي از اين مشکلات ممکن است آنقدر بزرگ باشند که چاره اي جز کندن آن نوار و نصب نوار جديد نيست. برخي از رايج ترين مشکلات بعد از نصب کاغذ ديواري مي پردازيم و نحوه اصلاح آنها را برايتان بيان مي کنيم.

رفع حباب هوا زير کاغذ ديواري
زماني که مشاهده کرديد زير قسمتي از کاغذ ديواري حباب هوا وجود دارد،ابتدا بايد در آن قسمت باکمک يک کاتر، دوبرش به شکل ضربدر ايجاد کنيد و بسمت به آرامي کاغذ ديواري را از قسمت برش خورده برگردانيد.

سپس با استفاده از يک قلم موي کوچک،مقداري چسب بر ديوار زيرين کاغذ ديواري بماليد و به آرامي و با دقت کاغذ ديواري برگردانده شده را سر جاي خود روي ديواربخوابانيد تا بچسبد.

اصلاح قسمت آسيب ديده
اگر پس از کاغذ ديواري مشاهده گرديد که يک قسمت از کاغذ ديواري صدمه ديده است، به اين طريق عمل کنيد ابتدا با دقت قسمت آسيب ديده را از کاغذ ديواري جدا کنيد. سپس از کاغذ ديواري اضافه اي که مانده، قسمتي را ببريد که طرح و الگوي روي آن با قسمتي که جدا کرده ايد مشابه است،سپس پشت آن را آغشته به چسب کنيد و با دقت ، دقيقا همان قسمت که جدا کرده ايد بچسبانيد.


منبع: http://www.sakhtemoon.com/WallPaper/HowTo-using-wallpaper-214#ixzz3tS3GIv9W