رنگ خنثی در آشپزخانه ای معتدل

طراحي دکوراسيون داخلي- براي استفاده از تم خنثي در ترکيب رنگي آشپزخانه از تعداد محدودي رنگ خنثي مانند کرم، طوسي و قهوه اي براي ترکيب رنگي کلي دکوراسيون فضا انتخاب کنيد و يک سري رنگ هاي متمايز را نيز به عنوان اکسسوري و عناصر کوچکي که مدام جاي آن ها در فضا تغيير مي کند استفاده کنيد تا بدون اينکه خللي در تم فضا وارد شود، فضا از سردي و بي روحي خارج شده و جان بگيرد.

آشپزخانه فضايي است که در آن به راحتي مي توان با استفاده از مواد متنوع کنار هم تضاد و جذابيت بصري ايجاد کرده و با بافت ها بازي کرد. در اين صورت مي توان احساس هر بافت و ماده اي را نيز به سادگي تعديل کرد. براي مثال احساس سرد کانترهايي از سنگ مرمر را مي توان با کمک گرمايي که در بافت و رنگ صندلي هاي حصيري است کاملا از بين برد تا تنها رنگ خنثي، باشکوه و زيباي مرمر به چشم آيد.

بنابراين نيازي نيست نگران سرماي برخي از مواد مهم و پرمصرف در دکوراسيون آشپزخانه باشيد، زيرا به راحتي مي توانيد با استفاده از رنگ هاي خنثي اما گرم مانند فضاهاي ذخيره سازي آجري فضا را متعادل و خوشايند سازيد.حتي يک ظرف حصيري يا سفالي پر از ميوه هاي شاداب و خوش رنگ هم مي تواند سرماي ناشي از وجود مواد سخت و سرد را در فضاي آشپزخانه از بين برده و تعديل کند.

زماني که تم رنگي خنثي را براي دکوراسيون آشپزخانه انتخاب مي کنيد ديگر قرار نيست رنگ يا رنگ هاي تند و قوي در کانون توجه قرار گيرند.از اين رو اگر براي افزايش جذابيت دکوراسيون آشپزخانه به دنبال کانون توجه مناسبي هستيد مي توانيد روي اشکال و فرم ها حساب کنيد. اشکال هندسي از قبيل مستطيل ها، دايره، بيضي و ... به واسطه وجود ظروف مختلف و اشکال موجود روي کابينت و کشوها و ... مي توانند در مقابل دکوراسيوني با زمينه و جلوه خنثي به زيبايي خودنمايي کنند و به کانون توجه مناسبي در دکوراسيون آشپزخانه تبديل شوند.