چگونه با چیدمان مبلمان قناسی دیوار خانه را بپوشانیم؟

شاید به نظر چیدمان فضایی با زوایای غیر معمول کار دشواری باشد زیرا نمی توان مبلمان را به صورت سنتی داخل این فضا چید. اما می توان به زاویه های غیر معمول و دیوارهای کج به چشم فرصتی نگاه کرد که در فضاهای دیگر وجود ندارد. این نوع فضا می تواند طرحی متمایز برای دکوراسیون ایجاد کند که با فضاهای دیگر متفاوت باشد. بعضی از اتاق ها ممکن است بیش از یکی از این زوایا داشته باشند.بهترین راه برای چیدن مبلمان در فضایی با دیوار قناس در نظر گرفتن کاربری و هدف فضا، اندازه و طرح اولیه اتاق، مبلمان و سبکی است که می خواهید در نظر بگیرید. در چنین فضایی باید بر اساس سبک زندگی و راحتی ساکنان و در عین حال جذابیت بصری چیدمان نهایی اتاق را انجام دهید. کلید طراحی دکوراسیون داخلی این فضاها این است که مبلمان را هماهنگ با زاویه غیر معمول قرار دهید. در این فضا شما باید از زاویه اتاق تقلید کنید. با این کار دسترسی آسان، توازن و تقارن، ظاهر بزرگ، بهبود عملکرد و زیبایی برای فضا به ارمغان می آید.
قناسی دیوار چیست؟
• اگر یکی از دیوارهای اتاق شما با زاویه ای غیر از ۹۰ درجه کنار دیوار دیگر قرار گرفته، شما فضایی با زاویه غیر معمول و قناسی دیوار دارید.
• اگر شومینه ای در گوشه ای از فضا به صورت زاویه دار وجود داشته باشد، اتاق شما اتاقی با زاویه غیر معمول است.
• ممکن است وجود یک کانتر، راهرو یا دیواری کاذب سبب ایجاد اتاقی با زاویه غیر معمول باشد.
بهترین چیدمان مبلمان برای پوشاندن قناسی دیوار
• در ابتدا نقطه کانونی اتاق را مشخص کنید. یک شومینه یا پنجره ای بزرگ در فضا یا حتی یک تابلوی زیبا می تواند به عنوان نقطه کانونی در نظر گرفته شود.
• تمامی مبلمان را به صورت زاویه دار و بر اساس زاویه دیوار غیر معمول فضا بچینیند. ولی فضای میانی این گروه مبلمان باید با حفظ تقارن و به صورت مواز با یکدیگر یا عمود بر هم قرار گیرند.
• برای رنگ آمیزی دیوارها از رنگ های روشن استفاده کنید، زیرا این رنگ ها اثر خشن زاویه های تیز را خنثی می کنند و قناسی دیوار را کمتر نشان می دهد.
• نیازی نیست تمام عناصر مبلمان را به صورت سنتی داخل فضا داشته باشید. می توانید به جای یک میز پذیرایی بزرگ از چند میز کناری استفاده کنید و با استفاده از آن ها تعادل را در فضا ایجاد کنید.
• از مبلمانی با زوایای گرد و نرم استفاده کنید. با این کار تیزی گوشه های زاویه دار فضا تعدیل می شود.
• نصب آینه ای بزرگ روی دیوار قناس فضای روبرو را انعکاس می دهد و از تأثیر دیوار با زاویه غیرمعمول می کاهد.
• قطعه بزرگتر مبلمان را که در اتاق نشیمن کاناپه، در غذاخوری میز و در اتاق خواب تخت است، روبروی نقطه کانونی فضا قرار دهید. سپس باقی مبلمان یعنی مبل های تک نفره یا صندلی را با زاویه ۹۰ درجه نسبت به قطعه اصلی قرار دهید تا حالت ال شکل به وجود آید.
• مبلمان را از دیوار زاویه دار دور کنید ولی برای ایجاد هماهنگی با کمک یک فرش گروه مبلمان را در مرکز فضا و با توجه به زاویه دیوار بچینید. تعادل بصری فضا را در نظر بگیرید. تمام قطعات بزرگ مبلمان باید در سراسر فضا پخش باشد.
• نقطه ای دکوری و جذاب را با استفاده از عناصر تزیینی روبروی دیوار کج به وجود آورید. با این کار نگاه ها را از دیوار با زاویه غیر معمول دور و به سمت نقطه تزیینی متمرکز کنید.
• در زاویه غیر معمول فضا از نیمکتی با کوسن های نرم و کتابخانه ای کوتاه بهره ببرید و کنجی برای مطالعه ایجاد کنید. با استفاده از آباژوری زمینی که نور آن به سمت کاناپه متمرکز شده است نگاه ها را از سمت دیوار دور کنید.
• اگر شومینه گوشه ای زاویه دار باعث ایجاد زاویه غیر معمول در فضا شده است، می توانید این عنصر را به فرصتی دکوراسیونی تبدیل کنید و مبلمان خود را مقابل آن بچینید.
در آخر مانند آنچه در مورد فضاهای دیگر گفتیم در اتاقی با زوایای غیر معمول هم بعد از چیدمان مبلمان مسیرهای ترافیکی را آنالیز کنید. داخل فضا راه بروید تا تمام مسیرهای رفت و آمد باز باشد و به وسیله مبلمان مسدود نشده باشد.