چگونه با چیدمان مبلمان قناسی دیوار خانه را بپوشانیم؟

شايد به نظر چيدمان فضايي با زواياي غير معمول کار دشواري باشد زيرا نمي توان مبلمان را به صورت سنتي داخل اين فضا چيد. اما مي توان به زاويه هاي غير معمول و ديوارهاي کج به چشم فرصتي نگاه کرد که در فضاهاي ديگر وجود ندارد. اين نوع فضا مي تواند طرحي متمايز براي دکوراسيون ايجاد کند که با فضاهاي ديگر متفاوت باشد. بعضي از اتاق ها ممکن است بيش از يکي از اين زوايا داشته باشند.بهترين راه براي چيدن مبلمان در فضايي با ديوار قناس در نظر گرفتن کاربري و هدف فضا، اندازه و طرح اوليه اتاق، مبلمان و سبکي است که مي خواهيد در نظر بگيريد. در چنين فضايي بايد بر اساس سبک زندگي و راحتي ساکنان و در عين حال جذابيت بصري چيدمان نهايي اتاق را انجام دهيد. کليد طراحي دکوراسيون داخلي اين فضاها اين است که مبلمان را هماهنگ با زاويه غير معمول قرار دهيد. در اين فضا شما بايد از زاويه اتاق تقليد کنيد. با اين کار دسترسي آسان، توازن و تقارن، ظاهر بزرگ، بهبود عملکرد و زيبايي براي فضا به ارمغان مي آيد.
قناسي ديوار چيست؟
• اگر يکي از ديوارهاي اتاق شما با زاويه اي غير از ?? درجه کنار ديوار ديگر قرار گرفته، شما فضايي با زاويه غير معمول و قناسي ديوار داريد.
• اگر شومينه اي در گوشه اي از فضا به صورت زاويه دار وجود داشته باشد، اتاق شما اتاقي با زاويه غير معمول است.
• ممکن است وجود يک کانتر، راهرو يا ديواري کاذب سبب ايجاد اتاقي با زاويه غير معمول باشد.
بهترين چيدمان مبلمان براي پوشاندن قناسي ديوار
• در ابتدا نقطه کانوني اتاق را مشخص کنيد. يک شومينه يا پنجره اي بزرگ در فضا يا حتي يک تابلوي زيبا مي تواند به عنوان نقطه کانوني در نظر گرفته شود.
• تمامي مبلمان را به صورت زاويه دار و بر اساس زاويه ديوار غير معمول فضا بچينيند. ولي فضاي مياني اين گروه مبلمان بايد با حفظ تقارن و به صورت مواز با يکديگر يا عمود بر هم قرار گيرند.
• براي رنگ آميزي ديوارها از رنگ هاي روشن استفاده کنيد، زيرا اين رنگ ها اثر خشن زاويه هاي تيز را خنثي مي کنند و قناسي ديوار را کمتر نشان مي دهد.
• نيازي نيست تمام عناصر مبلمان را به صورت سنتي داخل فضا داشته باشيد. مي توانيد به جاي يک ميز پذيرايي بزرگ از چند ميز کناري استفاده کنيد و با استفاده از آن ها تعادل را در فضا ايجاد کنيد.
• از مبلماني با زواياي گرد و نرم استفاده کنيد. با اين کار تيزي گوشه هاي زاويه دار فضا تعديل مي شود.
• نصب آينه اي بزرگ روي ديوار قناس فضاي روبرو را انعکاس مي دهد و از تأثير ديوار با زاويه غيرمعمول مي کاهد.
• قطعه بزرگتر مبلمان را که در اتاق نشيمن کاناپه، در غذاخوري ميز و در اتاق خواب تخت است، روبروي نقطه کانوني فضا قرار دهيد. سپس باقي مبلمان يعني مبل هاي تک نفره يا صندلي را با زاويه ?? درجه نسبت به قطعه اصلي قرار دهيد تا حالت ال شکل به وجود آيد.
• مبلمان را از ديوار زاويه دار دور کنيد ولي براي ايجاد هماهنگي با کمک يک فرش گروه مبلمان را در مرکز فضا و با توجه به زاويه ديوار بچينيد. تعادل بصري فضا را در نظر بگيريد. تمام قطعات بزرگ مبلمان بايد در سراسر فضا پخش باشد.
• نقطه اي دکوري و جذاب را با استفاده از عناصر تزييني روبروي ديوار کج به وجود آوريد. با اين کار نگاه ها را از ديوار با زاويه غير معمول دور و به سمت نقطه تزييني متمرکز کنيد.
• در زاويه غير معمول فضا از نيمکتي با کوسن هاي نرم و کتابخانه اي کوتاه بهره ببريد و کنجي براي مطالعه ايجاد کنيد. با استفاده از آباژوري زميني که نور آن به سمت کاناپه متمرکز شده است نگاه ها را از سمت ديوار دور کنيد.
• اگر شومينه گوشه اي زاويه دار باعث ايجاد زاويه غير معمول در فضا شده است، مي توانيد اين عنصر را به فرصتي دکوراسيوني تبديل کنيد و مبلمان خود را مقابل آن بچينيد.
در آخر مانند آنچه در مورد فضاهاي ديگر گفتيم در اتاقي با زواياي غير معمول هم بعد از چيدمان مبلمان مسيرهاي ترافيکي را آناليز کنيد. داخل فضا راه برويد تا تمام مسيرهاي رفت و آمد باز باشد و به وسيله مبلمان مسدود نشده باشد.

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون