چگونه اتاق کار کوچک را بزرگتر نشان دهیم؟

چنانچه فضاي اداري و اتاق کوچک باشد، احساس مي کنيد ديوارهاي اتاق کار به سمت داخل حرکت مي کند. طبق نظر سنجي از سالهاي ???? تا به حال اتاق کار مديران و افراد حرفه اي ??% کوچک شده است. طراحان به دنبال روش هاي جديدي هستند تا بتوان فضاي اداري کوچک را بزرگتر و قدرتمند تر نشان داد. با طراحي دکوراسيون داخلي مناسب، مبلمان و وسايلي که به درستي انتخاب شده اند مي توان ارزش هايي مانند خلاقيت، توانايي و احساس مسئوليت مشترک را به فضاهاي ايجاد منتقل کرد. ممکن است است اتاق کار شما داراي ابعاد بسيار کوچکي باشد که تنها يک ميز کار و صندلي را بتوان در آن قرار داد. اگر يکي از همکاران تان بخواهد گفتگويي با شما داشته باشد هيچ فضايي براي نشستن نخواهيد داشت جز سطح زمين! پيشنهاد مي شود براي همکار خود يک صندلي کوچک را در کنار صندلي خود در نظر بگيريد. در اين حالت مي توانيد ابعاد کوچکتري از صندلي کار را براي خودتان هم انتخاب کنيد.
استرس و اضطراب در اتاق کار
اگر فضاي کار شما داراي استرس زياد است و ممکن است در طول روز بسيار عصباني و متشنج شويد، بهتر است از نوعي صندلي براي کار استفاده کنيد که مستحکم باشد و يتواند فضارهاي وارد شده به آن را به خوبي تحمل کند.
اتاق کار خصوصي
اتاق کار خصوصي به طراحي قوي تر و فکر شده تري نياز دارد. تنها ??% کارمندان داراي اتاق کار خصوصي هستند که ميزان آن در سال هاي ???? ??% بوده است. کاهش فضاي خصوصي کار ممکن است به دليل داشتن اتاق جلسه بزرگتر باشد. ??% از افراد با سمت نايب رييس همچنان داراي اتاق کار خصوصي هستند که به طور ميانگين داراي ابعادي به ميزان ?? متر مربع هستند.در اتاق کار کوچک که تنها فضايي براي قرار دادن دو يا سه وسيله وجود دارد، انتخاب مبلمان اداري داراي بيشترين اهميت است. نيازي نيست از مبلماني استفاده کنيد که از دور ابهت و عظمت فضاي اداري را داد بزند! ميز و صندلي با ابعاد متناسب که با اتاق کار کوچک شما همخواني داشته باشد، بهترين گزينه است.
فضاي نشستن براي مراجعه کنندگان
يکي از دغدغه هاي اتاق کار کوچک، تامين فضايي براي مراجعه کنندگان است. از ابعاد کوچک ميز و صندلي اداري براي اتاق کار کوچک خود استفاده کنيد تا بتوان يک فضاي نشستن هم براي کساني که مراجعه مي کنند، در نظر بگيريد.اگر اتاق کار شما فضايي به جز ميز و صندلي هم دارد، از يک ميز جلو مبلي و يک کاناپه کوچک در گوشه اي از اتاق استفاده کنيد. ارباب رجوع، مشتري و هر کسي که وارد اتاق کار شما مي شود نياز به مکاني براي نشستن دارد.
تقسيم فضا در فضاي اداري کوچک
در فضاي اداري کوچک بهتر است از پارتيشن هاي ساخته شده براي تعريف فضاي کارمندان استفاده نشود. ميز کار محصور شده با ديوار، فضا را کوچکتر مي کند.اگر فضاي اداره و شرکت شما داراي سالني است که مجبور به تقسيم فضاي کارمندان با تقسيم کننده هاي فضايي هستيد، پيشنهاد مي کنيم از شيشه هايي که از زمين تا سقف کشيده شده اند استفاده کنيد تا علاوه بر اينکه از تداخل صوتي جلوگيري کرده باشيد، از نظر بصري محصوريت ايجاد نکنيد. ديوارهاي شيشه اي براي نوشتن اهداف شرکت هم مناسب هستند.
اتاق کوچک مدير عامل
دکوراسيون اتاق کار کوچک براي مديران بايد با دقت بيشتري انجام شود. به دليل کمبود فضا مي توان براي جلسه و صحبت با مراجعه کنندگان ي همکاران از ميز کار مديرعامل استفاده کرد. در اين صورت بهتر است از ميز کاري استفاده شود که داراي عرض زيادي نباشد. تجربه ثابت کرده است برقراري ارتباط چشمي و فاصله نزديک تر در گفتگوهاي رسمي درصد موفقيت را بالا مي برد. يک يا چند صندلي راحتي در سمت ديگر ميز مدير عامل براي صحبت مناسب است.
ايده هاي کلي در طراحي اتاق کار کوچک
براي اتاق کار کوچک از سبک مدرن استفاده کنيد. ميز و صندلي کار ساده با خطوط صاف، نظم بيشتري به فضا مي دهد و اتاق را بزرگتر جلوه مي دهد.از رنگ هاي روشن براي ديوارپوش و کف اتاق کار کوچک استفاده کنيد. رنگ روشن فضا را بزرگتر و دلباز تر جلوه مي دهد و برعکس رنگ هاي تيره اتاق را کوچک تر مي کند.براي فضاي اداري کوچک نورپردازي را فراموش نکنيد. نورپردازي صحيح و نور خوب در فضاي کار علاوه بر تاثير مثبتي که بر کارمندان مي گذارد، در روشن شدن و بزرگ تر کردن فضا هم نقش مهمي دارند.سطوح صيقلي مانند شيشه و آينه در مبلمان اداري و يا کار گذاشتن آينه در ديوار اتاق کار مي تواند فضا را بزرگتر جلوه دهد. بازتاب فضاي موجود در سطح شيشه و آينه به شکل مجازي فضا را دو برابر مي کند.

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون