چند راهکار برای بزرگتر جلوه دادن اتاق های کوچک

طراحي دکوراسيون داخلي- شايد بتوان با چند روش ساده باعث شد تا فضاي شما جادارتر و بازتر به نظر برسد.
- رنگهاي روشن و سرد مثل سفيد يا آبي روشن فضا را بازتر نشان مي دهند و در ضمن باعث انعکاس بيشتر نور مي شوند. وسايلي که براي اين اتاق دنج انتخاب مي کنيد از نظر رنگ بايد با رنگ ديواري که انتخاب کرده ايد هارموني داشته باشند. با انتخاب رنگهاي متفاوت ممکن است نوعي تناوب و تعدد رنگ ايجاد کنيد اما باز هم موجب کاهش حجم اتاق از نظر بصري مي شود. يعني اتاقتان کوچک به نظر خواهد آمد.
- به جاي اينکه تعداد بي شماري قاب عکس، تابلوي نقاشي و… از ديوارهاي اتاق آويزان کنيد يکي از آنها را انتخاب کنيد و به ديوار بزنيد. بهترين راه براي اينکه واقعاً اتاقتان بزرگتر به نظر برسد استفاده از آيينه به جاي تابلو نقاشي و عکس است. آينه، نور، رنگ و تصوير را منعکس مي کند و باعث مي شود اتاق جادارتر به نظر بيايد.
- اما اگر به هر دليلي دلتان نمي خواهد از آيينه استفاده کنيد، يا فقط مي خواهيد آثار هنريتان را روي ديوار ببينيد، بهتر است که از بين همه ي آنها يکي را انتخاب کنيد و به ديوار بزنيد.
- وسايل کوچک و ريز مثل مجله هاي خوانده شده، زير سيگاري، مجسمه هاي کوچک و غيره شايد از نظر اندازه در ابتداي امر جاگير به نظر نيايند ولي تجمع آنها باعث اشغال فضاي زيادي مي شود و باعث مي شود اتاق نامرتب و شلوغ به نظر برسد.
- اما در مورد انتخاب مبل براي اين اتاق، شما بايد بين يک مبل راحتي بزرگ و مبل هاي راحتي کوچک ، يکي را انتخاب کنيد. اگر شما مبل يا همان کاناپه بزرگ راحتي را انتخاب کنيد فضاي آزاد را به حداقل مي رسانيد. اگر مبل هاي کوچک را انتخاب کنيد، آنگاه فضا براي قراردادن وسايل ديگر هم خواهيد داشت.
- انتخاب ميز شيشه اي بهترين گزينه براي فضاهاي کوچک است.بزرگترين حسن ميزهاي شيشه اي اين است که باعث مي شوند اتاق بزرگتر به نظر بيايد. با استفاده از اين گونه ميزها شما مي توانيد آن طرف تر را نگاه کنيد و ببينيد و اين به بزرگ تر شدن اتاق کوچکتان کمک مي کند.