نکاتی را که برای انتخاب محل برگزاری مراسم باید در نظر بگیرید

مسيرهاي حرکت مهمانان در روز عروسي به سمت محل برگزاري مراسم عروسي.
♠ فاصله ومسيرهاي حرکت از آرايشگاه عروس و آتليه عکاسي تا محل برگزاري عروسي.
♠ توجه به دسترسي هاي مهم به محل برگزاري تشريفات عروسي مانند تاکسي سرويس؛ خريدهاي فوري؛ خدمات اورژانس؛ و غيره…
♠ ارتباط مستمر با محل برگزاري خدمات مجالس عروسي و بازديد از اجراي يک مراسم در آنجا؛ و آگاهي از اينکه تا زمان برگزاري مراسم خود؛ در آنجا مشکلي پيش نيايد.
و اگر آمد به موقع مطلع شويد و بتوانيد محل ديگري را جايگزين کنيد.
♠ شناخت مالک و يا صاحبان محل برگزاري مراسم.

♣? نکته مهم که چندماه قبل از برگزاري مراسم بايد در نظر داشته باشيد:
♠ دوست داريد مراسم شما در چه فصلي از سال برگزار شود.
♠ براي مراسم خود بودجه بندي کنيد؛ و محل تأمين بودجه را مشخص کنيد.
♠ در مورد نوع مراسم خود فکر کنيد؛ اينکه مي خواهيد مراسم شما کوچک و دوستانه باشد يا رسمي و تشريفاتي.
♠ تاريخ برگزاري مراسم خود را دقيقاً مشخص کنيد؛ و براي اطمينان بيشتر ابتدا چندين تاريخ را در نظر بگيريد تا در صورت لزوم و ايجاد مشکل در اجراي
مراسم مانند نبود باغ عروسي مناسب و يا رزرو نشدن آرايشگاه و آتليه فيلم وعکس مورد نظر در اين روز بتوانيد تاريخ برگزاري مراسم را تغيير دهيد.
♠ تاريخ تأيين شده براي برگزاري مراسم خود را با بستگان درجه يک و فاميل و آشناياني که خارج از کشور زندگي مي کنند در ميان بگذاريد؛ تا از امکان
حضور آنها در تاريخ مورد نظر در مراسم خود مطمئن شويد. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون