نور پردازی مناسب در طراحی دکوراسیون

در مباحث طراحی یکی از مهمترین موارد نور پردازی مناسب با محیط می باشد که اگر بتوان آن را به نحو احسنت اجرا کرد می تواند کاراتر از هر چیز دیگر واقع شود.حتی از لحاظ علمی نورپردازی مورد بحث قرار گرفته است و اگر با هنر و خلاقیت ترکیب شود تاثیر فوق العاده ای از خود نشان می دهد.با توجه به اینکه اجناس از خود نوری ندارند پس طراح دکوراسیون داخلی مغازهباید با استفاده از نورپردازی های مختلف و رنگ های مختلف دز فضای مغازه به صورت مات،نور مخفی،نور در سقف کاذب،نور های مستقیم و غیر مستقیم در طراحی به محصولات جلوه و نما دهد همین طور می توان بر روی نمای اصلی مغازه با استفاده از نورپردازی ایجاد نمایی زیبا کرد که در شب نیز به زیبایی فضا کمک می کند.لازم به ذکر است که بدانید برای هر ساختمان یا مغازه و فروشگاه نوع خاصی از نورپردازی استفاده می شود و نورپردازی ترکیبی،مستقیم و غیر مستیم هر کدام در مکان های خاص خود طراحی می شوند. دکوراسیون فروشگاه