نور پردازی مناسب در طراحی دکوراسیون

در مباحث طراحي يکي از مهمترين موارد نور پردازي مناسب با محيط مي باشد که اگر بتوان آن را به نحو احسنت اجرا کرد مي تواند کاراتر از هر چيز ديگر واقع شود.حتي از لحاظ علمي نورپردازي مورد بحث قرار گرفته است و اگر با هنر و خلاقيت ترکيب شود تاثير فوق العاده اي از خود نشان مي دهد.با توجه به اينکه اجناس از خود نوري ندارند پس طراح دکوراسيون داخلي مغازهبايد با استفاده از نورپردازي هاي مختلف و رنگ هاي مختلف دز فضاي مغازه به صورت مات،نور مخفي،نور در سقف کاذب،نور هاي مستقيم و غير مستقيم در طراحي به محصولات جلوه و نما دهد همين طور مي توان بر روي نماي اصلي مغازه با استفاده از نورپردازي ايجاد نمايي زيبا کرد که در شب نيز به زيبايي فضا کمک مي کند.لازم به ذکر است که بدانيد براي هر ساختمان يا مغازه و فروشگاه نوع خاصي از نورپردازي استفاده مي شود و نورپردازي ترکيبي،مستقيم و غير مستيم هر کدام در مکان هاي خاص خود طراحي مي شوند. دکوراسيون فروشگاه

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون