نحوه محاسبه هزینه مراسم عروسی توسط موسسه تشریفات مجالس

براي اينکه هزينه هاي مجلس عروسيتان را محاسبه کنيد و يک تقريبي داشته باشيد ابتدا ليستي از ملزوماتي که ميخواهيد را تهيه کنيد و سپس پس از بررسي موسستان نشريفات مجالس و طبق هزينه هاي اعلام شده توسط آنها هزينه مراسم خود را برآورد کنيد براي مقايسه از چند موسسه قيمت ها را ببينيد و و برآورد کنيد سپس آن موسسه تشريفاتي که به بودجه شما نزديکتر است انتخاب کنيد و براي مشاوره و مذاکره به آنها مراجعه کنيد.

برآورد هزينه عروسي توسط تشريفات مجالس
?- مبلغ ورودي باغ و سالن عروسي : با توجه بودجه در نظر گرفته شده .
?-هزينه منوي انتخابي * تعداد نفرات : با توجه به منوي انتخابي شما .
?-هزينه منوي فيلم برداري و عکاسي: با توجه به منوي انتخابي و ادوات و وسايل وتعداد روز فيلم برداري .
?-هزينه گروه موزيک : با توجه به گروه اجرا کننده و ادوات انتخابي.
?-سفره عقد: با توجه به طرح انتخابي و مقدار گل آرايي .
با جمع کردن ? مورد بالا هزينه قرارداد شما با موسسه محاسبه ميشود .
لازم به ذکر است مواردي که خارج از منو انتخاب شده يا در سطح منوي انتخابي نباشد،هزينه آن محاسبه شده و به موارد بالا اضافه ميشود.
منبع بانک تشريفات مجالس