معماري داخلي طراحي داخلي و دكوراسيون

سه عبارت معماري داخلي ، طراحي داخلي و دكوراسيون داخلي معمولا به غلط به جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند. گرچه هر سه بخش هاي مشتركي با هم دارند و هدف همه ي آنها بهبود كيفيت زندگي از طريق بهبود فضاست ، اما مترادف هم نيستند.
تخصص معماري داخلي در مقياس انساني و در ارتباط با فضاهاي عمومي و شخصي است. مباحث تخصصي مرتبط با معماري داخلي مباحثي چون روانشناسي رفتار ، ساختارها و خدمات پشتيباني ، مواد و مصالح ساختماني ، رسانه هاي ارتباطي ، ارگونومي و .. است.
در طرف مقابل دكوراتورها كساني هستند كه تنها با سطح ظاهري فضا سرو كار دارند. اغلب آنها دوره هاي تخصصي را گذرانيده و آموزش ديده اند.
بسيار واضح است كه عليرغم اشتراكات بسيار ، اين سه رشته مترادف هم نيستند و در حوزه اي كاري متفاوتي فعاليت فعاليت مي كنند.
جامعه طراحان داخلي آمريكا ، طراح داخلي را چنين تعريف مي كند: متخصصي براي طراحي فضاهاي داخلي با عملكرد و كارايي بالا كه تخصص خود را از طريق آموزش هاي رسمي كسب كرده است.
مهمترين بخش حرفه ي يك طراح داخلي ، داشتن هنر و علم درك رفتار مردم به منظور ايجاد فضاهاي كاربردي خلاقانه درون ساختارهايي ست كه معماران داخلي طراحي كرده اند.
7 اصل در طراحي داخلي:
1. نور( عنصري كه توان ديدن را به فرد مي دهد) 2. فرم( توده ي فيزيكي يك شي است كه سه بعدي بوده و وزن دارد) 3. فضا ( همان محدوده ي در دسترس كاربر است)4. بافت ( مشخصه اي از يك شي ، كه با لمس كردن يا ديدن به چشم مي آيد)5. شكل ( خط بيروني يك شي را تكيل مي دهد) 6. رنگ ( همان خاصيت بصري فرم است) 7. حجم ( عنصر مهم طراحي داخلي است كه بصورت اجسام توپر تو خالي نمايان گشته است).
سبك شناسي :
آسيا منطقه اي است بزرگ با سبكهاي مختلفي چون : ايراني ، هندي ، چيني ، عربي و ژاپني.
در فرهنگ شرق دور يك اصل مهم حكفرماست و آن اصل رابطه با طبيعت است.
فرهنگ شرق دور با رمز و راز و غرق دن در نيروهاي طبيعت عجين شده است. استفاده از رنگهاي گرم از مشخصات سبكهاي آسيايي است.
جهان بيني شرق دور بر اساس تعادل و تعامل ميان يين و يانگ است. بر اساس اين نظريه ، جهان متكي بر اصول مثبت و منفي اي است كه در همه چز نفوذ كرده است.
از ويژگيهاي سبك ژاپني مي توان به : سبكي فراخ – سادگي – روشني و … اشاره نمود.
يكي از اصول اين نوع طراحي كم كردن جزئيات و توجه به سادگي است.
باغ آرايي ژاپني يكي از معروفترين شيوه هاي طراحي فضا ي سبز است. اين شيوه بر پايه استفاده از آب ، سنگ ، سنگريزه و .. استوار است.
سنگ در اين فرهنگ مقدس است. ژاپني ها در مكتب شينتو معتقدند سنگ روح طبيعت را در خود جاي داده است.
نکته مهم:
اگر هنوز ثبت نام نکرده اید برای درخواست مشاوره تلفنی رایگان این فرم را تکمیل کنید و یا عدد 2 را به 30006016 پیامک نمایید. مشاورین مرکز در اسرع وقت با شما تماس گرفته و اطلاعات کاملی پیرامون طراحی داخلی و دکوراسیون و مدرک معتبر پایان دوره آن در اختیارتان خواهند گذاشت.
چيني ها در طراحي داخل تابع سه اصل زير اند:
سادگي ، انرژي و طبيعت.
كاربرد چوب بعنوان يك متريال طبيعي زياد در اين سبك به چشم مي خورد.
فنگ شويي سبكي است از زيبايي شناسي چيني! اين سبك جزيي از فرهنگ خاور دور است.
فنگ شويي در صدد اعتدال بخشيدن ميان انرژي هاست. مهمترين اصل فنگ شويي پرهيز از انباشتگي و بي نظمي است.
مباني هنرهاي تجسمي:
هنرهاي تجسمي به آن دسته از هنرهايي گفته ميشود كه قابليت شكل پذيري و تجسم دارند و مستقيما با خس بينايي قابل درك اند.
مباني هنرهاي تجسمي را مي توان به قاعد درك زبان بصري و ايجاد اثر در هنرهاي تجسمي تعبير نمود.
همه ي عناصر هنر تجسمي از عناصر بصري معيني شكل گرفته اند.
كيفيات بصري عبارتند از روابطي كه در روند سازمان دادن و نظم بخشيدن به عناصر بصري مطرح مي شوند. نوع استفاده از عناصر بصري در اثر تجسمي كيفيت حسي خاص و عمومي ايجاد مي كند.
تضاد و كنتراست مي تواند باعث توجه و تاكيد بر موضوع خاصي در يك تابلو نقاشيباشد و القا كننده ي حس آرامش و سكون و يا … شوند.
روند سامان بخشيدن به يك اثر هنري تركيب يا كمپوزيسيون ناميده مي شود.در تركيب بندي است كه وحدت اثر بعنوان كلي كه داراي انسجام دروني است ، تحقق مي يابد.
در يك تركيب موفق اجزا از كل قابل تفكيك نيستند.
كادر يا قاب تصوير محدوده ي فضا يا سطحي است كه اثر تجسمي و تصويري در آن ساخته مي شود.بطور كلي منظور از كادر ، همان محدوده اي از سطح است كه هنرمند براي ارائه و اجراي اثر خود بر مي گزيند.
فضاي دروني يك كادر زماني معنا پيدا مي كند كه يك عنصر بصري در درون كادر انرژي بصري آنرا فعال نمايد.
كيفيات بصري عبارتند از : 1. تناسب 2. تعادل 3. تقارن 4. وحدت 5. توازن 6. تاكيد 7. كنتراست 8. حركت 9. ريتم 10. هماهنگي
چيدمان :
اصول اوليه : 1. توجه به كاربري فضا و روانشناسي موقعيت 2. شناخت سبك متداول در چيدمان 3. روانشناسي رنگ 4. محل قرارگيري 5. شناخت كادر در طراحي داخلي 6. ارگونومي 7. شناخت تاثير نور 8 . شناخت سبك 9. فضاهاي كلاسيك.
سبك انگليسي : ويليام اند مري ( براي چيدمان فضاهاي ويلايي رسمي با استفاده از رنگهاي گرم بكار مي رود) – كوئين آن ( در فضاهاي كوچك و رسمي با رنگهاي روشن و تزئينات كم ) – جورجين ( از مهمترين سبكهاي دكوراسيون و سبكي كاملا رسمي و كلاسيك است) – برادران آدامز – هپل وايت ( سبكي رسمي با حسي خنثي – مردانه و زنانه بصورت تلفيقي-) – شرايتون ( سبكي خنثي با استفاده از يك سري كارهاي لولا دار) – چيپن ديل.
سبك هاي فرانسوي : باروك ( بيشتر در كشورهاي عربي و هندي بكار مي رود ، پارچه كوبي روي ديوار در اين دوره ابداع شد. كاخ ورساي نمونه اي است از اين سبك) – روكوكو ( سبكي است شاد با رنگهاي طلايي كه در ايران بسيار استفاده مي شود) – امپاير يا امپراطوري ( كه بيشتر در فضاهاي نظامي با تزئينات جدا تراشيده ديده مي شود) – ويكتورين.
در سبك فرانسوي خطوط عمودي و افقي حذف مي شود و خطوط منحني بخود مي گيرند.
خطوط ديوارها به آرك تبديل مي شود.
فضاي مدرن : توجه كامل به ارگونومي – استفاده از متريال و ايده هاي جديد – ايجاد تصاد در فضاها – ايجاد تعادل كاملا نامتقارن – توجه به رنگ قبل از توجه به فرم – استفاده ي حداكثري از نور – مبلمان محدود – استفاده از رنگهاي تند در كنار سفيد ، سياه و خاكستري – استفاده از رنگ قرمز براي ايجاد فضاي تاكيدي – استفاده از فضاهاي مينيمال – استفاده از فضا و وسايل بصورت چند كاربري.
توصيه هاي كاربردي در طراحي داخلي : 1. استفاده از هاله اي از رنگ صورتي در اتاق هاي كم نور و كم وسعت به همراه استفاده از پرده ها ، مبلمان و ديوارها با تركيبي از رنگ سفيد و كرم. مي توانيم اتاقهاي بي روح و بي رنگ را به وسيله ي نصب پرده هاي خوش رنگ و طرحدار با نوارهاي طلايي و يراق هاي منگوله دار مي توان به محيطي تازه تبديل نمود.