فرش در دکوراسیون منزل،۱۱ قانون که باید بدانید

در مورد قوانيني که براي فرش وجود دارد، هميشه سوالات متنوعي مطرح مي شود. يکي از سوالات مهم ابعاد فرش در فضا است. انتخاب ابعاد فرش متناسب با فضاي موجود مي تواند دشوار باشد ولي قوانيني در اين مورد وجود دارد. يکي از گفته هاي رايج در مورد فرش اين است که فرش بايد به اندازه اي باشد که در ست مبلمان زير پايه هاي جلويي مبل و صندلي قرار گيرد و در واقع دکوراسيون داخلي پذيرايي را يکپارچه کند. در مقابل آن گفته مي شود که بايد همه پايه هاي مبلمان و صندلي روي فرش قرار بگيرد!
قانون شماره ?: پايه هاي جلويي مبلمان روي فرش و پايه هاي پشتي خارج از فرش قرار گيرد.
فرش باعث اتصال وسايل و مبلمان به هم مي شود و در عين حال آنها را به اندازه کافي از هم فاصله مي دهد تا تقسيم فضايي درست شکل گيرد.
قانون شماره ?: پايه جلويي چند مبل روي فرش قرار گيرد.
تصوير تنها پايه هاي جلويي کاناپه روي فرش قرار ميگيرد در حالي که مبل تک نفره روبروي کاناپه هر چهار پايه روي فرش قرار مي گيرد.
قانون شماره ?: همه پايه مبل ها روي فرش قرار بگيرد.
نکته اي که در مورد اين قانون وجود دارد اين است که محل قرارگيري مبلمان و صندلي ها را نسبت به اندازه فرش در طراحي داخلي در ارجحيت قرار دهيد. زماني که انتخاب نامناسبي نسبت به فضا داشته باشيد و از اين قانون استفاده کنيد، قرار دادن همه پايه هاي صندلي و مبلمان روي فرش باعث مي شود فضاي گرفته و شلوغ ايجاد کند.
قانون شماره ? : هيچ پايه مبلي روي فرش نباشد.
با در نظر گرفتن قانون چهارم اگر مي خواهيد فرشي کوچک در فضا داشته باشيد، مي توانيد کاملا طرح فرش را در دکوراسيون خانه خود برجسته کنيد. در اين قانون هيچ کدام از پايه هاي مبلمان و صندلي و يا ميز نبايد با فرش تماسي داشته باشد.
قانون شماره ?: ?? سانتي متر از فضاي خالي کفپوش در اطراف فرش وجود داشته باشد.
اين قانون براي ساليان زيادي است که به عنوان استاندارد شناخته مي شود. با توجه به اين مورد بايد حدود ?? سانتي متر فضاي خالي کف مابين فرش و ديوار وجود داشته باشد تا تقسيم بندي فضايي به خوبي صورت گيرد. قانون پنجم در فضا داخلي خانه باعث تفکيک فضاهاي مختلف مي شود. استفاده از اين قانون در فضاي کوچک راحت تر است چون در اين فضا ?? سانتي متر از کفپوش در اطراف فرش به ?? سانتي متر کاهش پيدا مي کند.
قانون شماره ?: تنها مقدار کمي از کف اطراف فرش در نظر بگيريد.
با توجه به اين قانون مي توان از ابعاد فرش بزرگتري استفاده کرد تا کف اتاق را به ميزان بيشتري پر کند متذکر مي شوم که حتما مقداري از کف را در کنار فرش تا ديوار خالي نگه داريد. با اين قانون فرش فضاي طراحي شده اتاق را تعريف مي کند.
قانون شماره ?: فرش ??-?? سانتي متر اطراف تخت خواب را پوشش دهد.
براي اينکه فرش در زير تخت خواب داراي تعادل خوبي باشد، بايد ابعاد فرش به اندازه اي باشد که از اطراف تخت خواب بين ?? تا ?? سانتي متر بر اساس اندازه سرويس خواب کف اتاق را پوشش دهد. بر اساس فضاي اتاق خواب مي توان از فرش هاي جداگانه در اطراف تخت خواب استفاده کرد. استفاده از فرش کوچک در قسمت پاييني تخت خواب هم مي تواند اثر خوبي داشته باشد و طرح و نقش خوب آن فضا را تلطيف کند.در اين صورت ابعاد فرش بايد از عرض تخت خواب بيشتر باشد تا متعادل شود.
قانون شماره ?: فرش به اندازه ?? سانتيمتر از اطراف ميز غذاخوري قرار را بپوشاند.
زماني که ميز ناهارخوري را روي فرش قرار مي دهيد، امکان تنظيم ابعاد مورد نظر از فرش در اطراف ميز وجود دارد. در اين صورت مي توانيد از هر طرف ميز غذاخوري ?? سانتيمتر از فرش را ببينيد. با پيروي از اين قانون مي توانيد پايه هاي پشتي صندلي را حتي در زمان استفاده هم روي فرش قرار دهيد. قانون هشتم نيازمند فضاي بزرگ و مناسب براي فضاي غذاخوري است.
قانون شماره ?: مسير راه رفتن را بپوشاند.
فرش بايد حداکثر فضاي راه رفتن در ورودي خانه و يا راهروها را پوشش دهد. براي امنيت و راحتي بيشتر فضاها در اين قانون بهتر است فرش در دکوراسيون خانه به گونه اي به کار برده شود که در هنگام راه رفتن هر دو پا روي فرش قرار گيرد.
قانون شماره ??: فرش ها را با هم ترکيب کنيد.
زماني که مي خواهيد براي دکوراسيون خانه خود فرش انتخاب کنيد، گزينه اي که در اختيار شما قرار مي گيرد اين است که از چند فرش در فضاي داخلي خانه استفاده کنيد. اين قانون زماني که فضاي بزرگي در خانه با چند ست نشيمن و مبلمان داريد، بسيار موثر است.
قانون شماره ??: قوانين را دور بزنيد!
در حالي که همه قوانين درست و کارآمد هستند، ممکن است با توجه به فضاي خانه خود و يا حتي به دلايل سليقه اي تصميم بگيريد از آنها پيروي نکنيد! دانستن قوانيني که براي محل و ابعاد مناسب فرش در دکوراسيون خانه وجود دارد، مي تواند شما را با فضاها و تفکيک آنها آشنا کند ولي در نهايت شما تصميم گيرنده هستيد.