دیگ و ماهی تابه لعاب داده شده

سرويس قابلمه- بسياري از ظروف پرطرفدار امروزي توسط لايه هاي نچسب يا سطح فلزي ديگري پوشش داده مي شوند. سطح خارجي ديگ به صورتي است که از نظر زيبايي کامل باشد. مهمترين چيزي که هنگام خريد يک ديگ لعاب داده شده بايد در نظر داشت، اين است که سطحي که با غذا در ارتباط(سطح پخت) است از چه جنسي ساخته شده است. سطح پخت لعاب داده شده مسي توزيع يکنواخت حرارت را منجر مي شود ولي سطح نچسب علاوه بر برخوردار بودن از اين ويژگي، سطح خارجي لعاب داده شده زيبايي را فراهم مي کند. نگراني موجود در مورد ظروف لعاب داده شده اين است که سطح خارجي ظرف بسيار گرم مي شود، زيرا اين لعاب ناقل خوبي براي گرما است.
نکات مربوط به ديگ و ماهي تابه:اگر شما يک آشپز معمولي هستيد، ظروف بدون دسته مي تواند براي شما کافي باشد. بسياري از توليد کنندگان، محصولات بدون دسته فلزي که ناقل گرما هستند توليد مي کنند. اگر شما قصد داريد ماهي تابه خود را با دست خالي بلند کنيد و يا آدم فراموش کاري هستيد حتما بايد از نوعي استفاده کنيد که داراي دسته هاي پلاستيکي باشد. نکته ديگر، توجه به وزن ظروف مي باشد چرا که برداشتن ظرف سنگين نياز به دسته را براي ظرف محسوس تر مي کند.
به طور کلي ظروف چدن، استيل و ساير ظروف ساخته شده بر پايه فلز سنگين تر از ظروف آلومينيومي و ظروف نچسب هستند.