دکوراسیون داخلی چیست ؟

طراحي دکوراسيون داخلي- براساس معني مندرج در دانشنامه ويکي پديا ، دکوراسيون داخلي عبارت است از: هماهنگ سازي طراحي شده براي به جلوه درآوردن رنگ‌ها ، اثاثيه و ساير اشياء در يک اتاق يا ساختمان به صورت هنرمندانه .

دکوراسيون داخلي مانند هنرهاي ديگر ، داراي سبک و سياق و اصولي است که براساس سليقه‌ها و نيازهاي هر دوره ، دستخوش تغيير مي‌شوند .

معماري داخلي در واقع همان خلق فضاست ، فضايي که در عين زيبايي و اثرگذار بودن کارايي لازم را نيز داشته باشد. طراح با ترکيب اصول و ارکان تخصصي معماري داخلي با حس زيبايي شناسي ، فضايي را ايجاد مي‌کند که معرف هويت، نياز، درک و خواسته‌هاي طرف مقابلش است.

دکوراسيون داخلي حلقه اتصال بين دو علم معماري و طراحي داخلي است . اين رشته از يک طرف مانند علم معماري با ساختمان و اجزاء و عناصر تشکيل دهنده آن ارتباط دارد و از طرف ديگر همانند طراحي داخلي بر فضاهاي داخلي تمرکز مي کند .

علم معماري با مسائلي با مقياس کلان شهري در ارتباط است ، اما رشته معماري داخلي در مقياس هاي انساني و در رابطه با فضاهاي عمومي و شخصي است و نتيجه آن ارتباط انسان با جهان اطراف خود است . معمار داخلي علاوه بربرخورداري از علم کافي در زمينه معماري به تحليل و بررسي حس دريافتي از فضاهاي معمارانه مي‌پردازد به نحوي که حس تعلق و يکپارچگي را در فضا ايجاد مي نمايد و به بيان ديگر به معماري فضا از ديدگاه ساکنان يا استفاده کنندگان از آن مي‌پردازد .

آيا دکوراسيون داخلي هنري پرمشتري است ؟
در دنياي امروز بخش عمده زندگي افراد در فضاهاي بسته و داخلي سپري مي شود. اگرچه همه ما زمانهايي را براي تفريح و هواخوري و گريز از محيطهاي بسته در فضاي آزاد مي گذرانيم ، اما همين نشاط ناشي از جدايي از محيط بسته ، خود نشانگر کثرت اوقاتي است که در اتاق‌ها مي گذرانيم . به همين سبب دکوراسيون داخلي با کيفيت مناسب ، بهترين روش براي بهبود وضعيت حرفه اي ، تحصيلي و زندگي‌مان مي‌باشد.

تعداد دکوراتورهاي داخلي در سطح جامعه بسيار بيشتر از آن است که عامه مردم تصور مي‌کنند . اگرچه شايد شاغلين اين حرفه به شهرت طراحان مد و يا هنرمندان ديگر رشته‌ها نباشند ، اما با اين وجود بسياري از دکوراتورهاي داخلي از اين حرفه درآمد بسيار بالايي کسب مي‌کنند. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون