دسته گل عروس

يکي ديگر از تدارکاتي که در مراسم عروسي مي بايست در نظر گرفته شود دسته گل عروس مي باشد. انتخاب مدل دسته گل عروس ، نوع گل ها ، ترکيب رنگي ها آنها، طبيعي و مصنوعي بودن گلها و غيره تمامي مواردي است که در زمان انتخاب و درست نمودن دسته گل عروس مي بايست در نظر گرفته شوند. دسته گل عروس نمادي از سرور و شادي عروس مي باشد که توسط داماد به عروس داده مي شود و از مهميات در تدارگات خدمات عروسي مي باشد.

مدل دسته گل عروس
مدل دسته گل عروس مي تواند در ابتداي امر در استفاده از گل هاي طبيعي و يا مصنوعي انتخاب گردد که اغلب گل هاي طبيعي در درست نمودن دسته گل عروس استفاده مي گردد. ترکيب رنگي که براي دسته گل عروس استفاده مي شود نيز آيتم مهم ديگري مي باشد که شايد با لاگ عروس و يا سليقه عروس تنظيم گردد. استفاده از وسايل تزييني ک براقيت و نيز زيبايي خاص را به دسته گل بخشد نيز آيتم ديگري است که مطابق سليقه عروس خانم انتخاب مي گردد. 

خدمات مجالس