توصیه به دامادها برای برگزاری مراسم عروسی

شما به عنوان يک داماد در حال پيگيري امور براي برگزاري مراسم عروسي هستيد، اما نبايد اجازه بدهيد که مشغله ها، شما را از نامزدتان غافل کند. شما بايد سعي کنيد او را خوشحال نگه داريد. نکات زير به شما کمک مي کنند که از ايجاد تنش و ناراحتي در اين روزها جلوگيري کنيد تا همه چيز به خوبي و خوشي اجرا شود.

1 – اظهار نظر کنيد
اين عروسي شما هم هست بنابراين در قسمت هاي مربوط بهعروس نيز اظهار نظر کنيد و موارد مورد علاقه خود را با نامزد خود در ميان بگذاريد: دوست داريد چه مدل آرايشي داشته باشد؟ مدل موي او را چگونه دوست داريد؟ لطفا نگوييد نگوييد اينها مسايل خانم هاست. حتي اگر مي خواهيد وارد جزئيات نشويد اما حداقل نظر کلي خود را بيان کنيد. بگذاريد نامزد شما بداند که تنها نيست.

? – در اختلاف سليقه ها گذشت داشته باشيد
اختلاف سليقه در برنامه ريزي و اجراي جزئيات عروسي اجتناب ناپذير است. مهم اين است که شما به اين اختلاف نظر ها به چشم يک تهديد نگاه نکنيد. بلکه با نشان دادن کمي گذشت، سعي کنيد در اجراي جزئيات عروسي با همسر خود طوري به توافق برسيد که رضايت هردو طرف حاصل شود و به اين ترتيب اين اختلافات را تبديل به فرصتي کنيد براي نشان دادن بلوغ فکري و منش مردانه خود.

? – به نامزد خود استراحت بدهيد
معمولا خانمها بيشتر از آقايان ذهن خود را درگير جزئيات عروسي مي کنند و اين باعث مي شود که استرس بيشتري داشته باشند. قبل از اينکه نامزد شما به نقطه بحران روحي برسد از آرامش او اطمينان حاصل کنيد. برنامه هاي تفريحي مثل سينما، پارک و… مي توانند مفيد باشند. علاوه بر اين ها با نامزد خود صحبت کنيد و به او اطمينان دهيد که همه چيز سرجاي خودش است و برنامه ريزي هاي عروسي ارزش اين همه استرس و نگراني را ندارد.

? – ارتباطات را مديريت کنيد
فرض کنيد مادر شما به طور مداوم درباره مسايل مربوط به عروسي با همسر شما صحبت مي کند به طوري که همسر شما گمان مي کند مادرتان قصد دخالت در امور را دارد. با مادر خود صحبت کنيد و به او بگوييد که نگراني و هيجان او را در مورد عروسي خود درک مي کنيد و از او متشکر هستيد اما اين عروسي شماست. از او بخواهيد به شما فرصت کافي بدهد تا براي عروسي خودتان به تنهايي تصميم گيري و برنامه ريزي کنيد. شما بايد نسبت به حفظ روابط با خانواده ها حساس باشيد، اما بايد از نگراني ها و مداخله هاي بي مورد نيز جلوگيري کنيد.

اگر به اطراف خود دقيق تر نگاه کنيد، افرادي هستند که خالصانه علاقه دارند که به شما کمک کنند و گوشه اي از کار را بگيرند. برادر، خواهر، پدر و مادر و حتي دوستان نزديک شما مي توانند قسمت هايي از کار را برعهده بگيرند
? – کمک بگيريد
اگر احساس مي کنيد شما و نامزدتان بيش از اندازه مشغله داريد و ممکن است کارها از دستتان در برود، چرا از ديگران کمک نمي گيريد؟ اگر به اطراف خود دقيق تر نگاه کنيد، افرادي هستند که خالصانه علاقه دارند که به شما کمک کنند و گوشه اي از کار را بگيرند. برادر، خواهر، پدر و مادر و حتي دوستان نزديک شما مي توانند قسمت هايي از کار را برعهده بگيرند. سعي کنيد نگراني را کنار بگذاريد و به ديگران اعتماد کنيد و اجازه بدهيد علاقه خودشان را به شما نشان دهند.

?- براي همدردي کردن با نامزدتان به عزيزانش توهين نکنيد
عروس شما ممکن است از دست غر زدن هاي مادرش ناراحت باشد، يا از اينکه برادرش قصد دارد دوستان ناباب خود را به عروسي دعوت کند عصباني باشد و يا از دست عموي خود که به عروسي او نمي آيد دلخور باشد. حرفهايش را گوش کنيد و نشان دهيد که احساس او را درک مي کنيد و با او همدل هستيد، اما هرگز، هرگز، هرگز براي همدردي با او به خانواده اش توهين نکنيد و بد و بيراه نگوييد. عصبانيت و دلخوري او خواهد گذشت اما آنچه فراموش نخواهد شد نظرات منفي و اهانت آميزي است که شما در باره خانواده او داده ايد.

? – با احساس باشيد
شب قبل از عروسي، قبل از خواب به نامزدتان تلفن کنيد و به دور از هرگونه استرس و نگراني، با آرامش و احساس با او صحبت کنيد. از او بخواهيد که حرف عروسي را به ميان نياورد و بگذارد همه چيز همانطور که هست بماند. از روزهاي آشنايي و خاطرات نامزدي خودتان صحبت کنيد و اجازه بدهيد کمي احساس بين شما جاري باشد.

رعايت اين نکات به شما کمک مي کند که از ايجاد تنش و ناراحتي هايي که معمولا قبلا از برگزاري عروسي به سراغ عروس و داماد هاي جوان مي آيد جلوگيري کنيد و يا حداقل از شدت آنها بکاهيد.

بانک تشريفات مجالس