تزئینات دریایی در حمام

طراحي دکوراسيون داخلي- کار گرفتن ترکيب‌هاي جديد در طراحي نتيجه‌اي بسيار بهتر از تقليد کردن به همراه خواهد داشت. تزيين محيط با اجسام و بافت‌هاي طبيعي به جاي پنهان کردن آنها، باعث احساس نزديکي به طبيعت مي‌شود، براي مثال مي‌توانيد از انواع سنگ‌ها، گوش‌ماهي‌ها و تزيينات طبيعي چون ميوه ي درخت کاج و بلوط، گل‌ها و شاخه‌هاي خشک شده و عناصري از اين دست، در محيط سخت‌ و غير طبيعي شهر استفاده کنيد تا احساس آرامش به دست آوريد.
هنگامي که در کنار دريا قدم مي‌زنيد و از صداي امواج دريا و زيبايي‌هاي طبيعت لذت مي‌بريد، به زير پاي خود نيز توجه کنيد و گوش ماهي‌ها و حلزون‌هاي قشنگ را جمع کنيد تا از آنها براي تزيين خانه استفاده نماييد.
هم‌چنين چوب‌هايي که در ساحل دريا پيدا مي‌کنيد به کار خواهند آمد و به عنوان يک زينت طبيعي بر روي سکوي حمام جلوه خواهند کرد. اگر گوش‌ماهي يا صدف بزرگي پيدا کنيد، مي‌توانيد از آن به عنوان جاصابوني در حمام و دستشويي استفاده کنيد و يا صرفا براي تزيين در حمام منزل بگذاريد. حتي ممکن است از چوب‌ها و حصيرهايي که در ساحل پيدا مي‌شوند، براي پنجره‌هاي کوچک کرکره يا يک حجم تزييني تهيه نماييد.
بسياري از ما شايد چنين اشيايي را به سادگي دور بريزيم و قرار دادن آنها را در فضاي زندگي‌مان غيرضروري بدانيم، اما بودن اشياي طبيعي در محيط، حسي از نزديکي به طبيعت را به ساکنان خانه مي‌دهد 

خدمات و محصولات تولیدی