انتخاب کفش عروسی ویژگی های کفش عروسی

کفش عروسي مي تواند روزتان را دلچسب کند و يا کاملا بر هم بزند. نه تنها کفش مناسب بايد با عروس، روز عروسي و لباس عروس هماهنگ باشد بلکه بايد چنان باشد تا در تمام طول مراسم با آن راحت باشيد. آموختن اين که چگونه کفشي برگزينيم که با لباسمان هماهنگ باشد کار سختي نيست.

?- در مورد جنس کفشتان تصميم بگيريد.
ابريشم، کرپ يا ساتن انتخاب هاي معمول هستند زيرا اين ها پارچه هاي معمول براي لباس عروس هستند.
?- رنگ کفش با رنگ لباس عروس هماهنگ باشد.
نه تنها از لحاظ رنگ کفش و لباستان بايد همخواني داشته باشند بلکه از جهات تزيينات و مرواريد دوزي و گلدوزي بايد با لباستان نيز جور باشد.
?- کفشي راحت انتخاب کنيد.
مراسم عروسي ساعت ها طول مي کشد و شما نمي توانيد کفشتان را ميان مراسم در آوريد. حقيقت اين است که راحتي عامل بسيار مهمي در زمان انتخاب کفش است و خيلي بيش از ظاهر اهميت دارد و قطعا شما نمي خواهيد تنها در عکس ها زيبا به نظر آييد در حالي که تمام روز را عذاب کشيده ايد. پاشنه کفش در حالي مي تواند در انتخاب تان لحاظ شود که عادت به پوشيدن کفش پاشنه بلند داشته ايد. و اگر عادت نداريد ولي مي خواهيد کفش پاشنه بلند بپوشيد ان ها را خيلي پيشتر خريداري کنيد و بپوشيد تا پايتان عادت کند.

?- کفشي مناسب مراسم بخريد.
اگر مراسم را در باغ، سالن سرپوشيده و يا کنار ساحل مي گيريد بايد کفشتان نيز مناسب با اين مراسم باشد. مثلا در هواي باراني کفش جلو باز – هر چقدر هم زيبا باشد- مناسب شما نيست. و يا مثلا کفش پاشنه بلند در ساحل بسيار آزارنده خواهد بود.

?- کفشي انتخاب کنيد که شما و همسرتان را راضي کند.
اگر شما بلندقد تر از نامزدتان هستيد و يا خيلي کوتاه تر پس بايد در انتخاب پاشنه کفشتان ملاحظه کنيد. کفش پاشنه بلند پاهاي شما و همچنين اندام شما را کشيده تر و موزون تر نشان خواهد داد. بنابر اين اگر فرم و ظاهر خاصي در نظرتان است اجازه دهيد تا کفش هايتان به اين نيت شما کمک کند.

بانک تشريفات مجالس 

لینک های مهم