آرک و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی

آرک يا در اصطلاح فارسي قوس (طاق) براي انتقال بار عمودي وزن به تکيه‌گاه ها در يک دهانه ايجاد مي‌شود. قدمت طاق به دو هزار سال پيش از ميلاد و به منطقه" ميان رودان" باز مي‌گردد. طاق از لحاظ شکل هندسي به انواعي همچون نيم‌دايره، بيضوي، سهموي، و زنجيروار و از جهت روش و نام به انواعي چون: کمان، دسته سبدي، عجمانه، چهارقسمتي، سه کمانه، شاخ بزي، چارگوش، شبدري، پاتوپا، ساساني، تيزه دار، گوتيک، تقسيم مي‌شود. امروزه آنچه از نام آرک به اشتباه در ميان همگان رواج يافته است تزيينات سقف اپن آشپزخانه هاست! که گاها به اشکالي غير از قوس نيز منجر مي شوند. و در اغلب سايت هاي مطرح معماري و طراحي دکوراسيون داخلي به چشم مي خورد اما بايد يادآور شوم که اين نوع سقف ها در حقيقت نوعي سقف کاذب هستند که براي فضاهايي همچون اپن آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند و اکثرا بي شباهت به معناي اصلي آرک يا طاق مي باشند و خوانده آنها با اين نام جايز نمي باشد. استفاده از آرک در فضاي نشيمن حال و هواي نوستالژيک خانه هاي مرکز ايران به ويژه خانه هاي کويري را دارد. فضايي آکنده از احساس اصيل بودن، به سادگي مي توانيد براي داشتن فضايي با اين اوصاف از سبک کلاسيک کمک بگيريد. يک دست مبلمان کلاسيک و يک فرش اصيل زير طاقي از اصالت محض همان چيزي است که شما را به گذشته هاي دور خواهد برد و لذت وصف ناشدني را براي شما به ارمغان مي آورد. طاق پنجره ها يا همان سه دري و پنج دري هاي قديمي نيز مي توانند در خانه ي ما جاي باز کنند فقط کافي است ، کنج دنج شهر خانه مان باشد. آرک مي تواند به خوبي براي فضاي ورودي امروزي تعريف شود، اصل تعريف آرک ها نيز براي ورودي ها و درگاه ها هستند، بنابراين فضاي ورودي ما مي تواند مزين به يک آرک باشد. اين تاق ها به خوبي نقش دعوت کنندگي به فضا را ايفا مي کنند. و در اکثر ورودي راهروي خانه ها حتي در نوع آپارتماني آن ديده مي شوند. آراک ها و طاق ها به تناسب نوع و کاربردشان در هر فضايي نام مشخصي دارند، به طور مثال دسته اي از طاق که در کنار هم قرار مي گيرند و فضايي را مي سازند که از يک جانب باز و جانب ديگر بسته است رواق نام دارند. اين رواق هال به وفور در معماري کهن ايران جاي دارد و در اکثر مساجد و خانه هاي ايراني به چشم مي خورند، که در نوع امروزي بي تشبيه به تراس ها و مهتاب نشين ها نيستند. فضاي استخرهاي امروزي نيز مي تواند نقشي از طاق را در خود داشته باشند، همانند حوض، قلب معماري سنتي ايران که اين حوض خانه ها و يا حمام قديمي که به خوبي اين مزين به رواق و طاق هاي بي نظير بودند، مي توان در طراحي داخلي يک اصالت را به شيوه اي مدرن اجرا کرد. و اين همان موضوعي است که يک طراحي داخلي را خاص و دور از تصور مي کند. بازگشت به اصالت چالشي است که معماران برجسته ي ما امروزه به خوبي از پس آن برآمدند. محل ديگري که آرک ها مي توانند خوش بدرخشند نماي خارجي ساختمان مي باشند، مي توان کمي اصالت را چاشني فضاي بي هويت شهرها به خصوص تهران کرد، که نمي داني از کجا و چه طور اين همه بي اصالتي به عمق جان اين شهر تزيق شده و با گوشت و پوستش آميخته! و اين بي هويتي است که سال ها بعد فرزندانمان زير يک طاق و تويزه احساس غرور نمي کنند و با ديدن يک قوس کاشي کاري شده سرمست نمي شوند اما به جاي آن مدهوش يک نماي رومي دست کاري شده مي شوند! و اين رنج بزرگي است. براي يک خانه به سبک کلاسيک آنچه که اهميت دارد جزييات ريزي است که اين کلاسيک بودن را بيش از بيش نمايان کند به طور مثال يک مجسمه ي دکوري که کنج اتاق در بستري از يک تاق ايستاده و يا حتي يک تابلوي نقاشي ساده درون قابي طاقي شکل ايده هايي است که به سادگي مي تواند حس و حال کلاسيک محيط شما را افزايش دهد.

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون